אורי קידר

אורי קידר הוא מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, התנועה הציבורית הגדולה בישראל לשינוי יחסי הדת והמדינה. ישראל חופשית מאמינה במדינה יהודית ודמוקרטית בעלת אופי ליברלי, בהתאם לחזונם של אבות הציונות ומגילת העצמאות. אנו עוסקים בקידום נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, עיצוב אופי השבת הציבורית בישראל, שוויון מגדרי ושוויון להט"בי, מניעת כפיה דתית וסוגיות נוספות בתחום זה.

הישארו בקשר

    Skip to content