מצפן: המאבק לגיוס שוויוני של חניכי מכינות, ש”ש וישיבות הסדר

#שוויון_בנטל #עגלה_מלאה #כוחה_של_מחאה

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה. התוכן נועד לא.נשי חינוך מכל הסוגים: מורות ומורים, רכזות ורכזים, מדריכות ומדריכים.

הנפגעים הרבים מאז ה-7 באוקטובר גרמו לאגף כוח האדם בצה”ל להקדים את גיוסם של כ-1400 מלש”בים (מועמדים לשירות ביטחון), כבר לגיוס מרץ הקרוב, לטובת התאוששותו של המערך הלוחם, ובניית הכוח לעתיד. הקדמת הגיוס של מלש”בים שדחו אותו בעקבות יציאה לשנת שירות, מכינה או ישיבה,  התקבלה בקונצנזוס מוחלט ונתפסה כתרומה למאמץ המלחמתי.

הבעיה החלה כאשר התגלה שהקדמת הגיוס התחלקה באופן לא-שוויוני תוך העדפה מגזרית ברורה של המלש”בים הדתיים הלומדים בישיבות ההסדר. בהחלטה המקורית, הוחלט שמרבית הגיוס יתבסס על חניכי שנה א’ במכינות החילוניות, תוך הימנעות מגיוסם של חניכי שנה א’ במכינות ובישיבות הדתיות. על ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הוטלה למעשה מכסת גיוס של 150 מלש”בים בלבד, בעוד שאר המסגרות, שאינן חלק מן הציונות הדתית, נדרשו להקצות 1200 מלש”בים לגיוס מידי, באמצע שנת השירות או שנת המכינה. כך כתב באומץ הרב אילעאי עופרן, ראש מכינה צבאית דתית, מן הבודדים במגזר הדתי-לאומי שהעזו להביע התנגדות למהלך:

נוצרת הפליה ועוולה של ממש – בחורי הישיבות הציוניות כולם יזכו לשבת בבית המדרש שנה וחצי לפחות לפני גיוסם, וחלקם אפילו שנתיים, שלוש ויותר. בעוד תלמידי המכינות לא יזכו אפילו לשנה מלאה אחת. מדובר במכה איומה למפעל המכינות כולו עד כדי סגירה של חלק מהמסלולים והמוסדות, אבל בעיקר מדובר בפגיעה חמורה בתלמידי המכינות, שיהיו קרבן להפליה הזו.

המציאות הפוליטית בישראל מאפשרת לצערנו את ההפליה הזו, שבה האחד יזכה לחבוש את ספסלי בית המדרש זמן ארוך והאחר לא יזכה אפילו להשלים תהליך של פרק זמן מינימלי. אנו מבינים את חשיבותם של צרכי הצבא בעת הזו, ונכונים להתייצב ולמלא את השורות, אך מבקשים ואף דורשים מכם, לתת כתף ולהטות שכם ולא לשתף פעולה עם העוול הזה.

דיון:

  • איך נוצרה האפלייה?
  • מדוע לא ניתן לקבוע כי למידה ישיבתית יותר חשובה מלימוד במכינה ליברלית?

דני זמיר, שעמד בעבר בראש מכינת רבין וכיהן כיו”ר מועצת המכינות,יצא בתוקףנגד אי-השוויון הבוטה במכסות הגיוס:

הורי הש”ש והמכינות הליברליות, צוותי המכינות ואנשי ציבור שונים, נרתמו לטובת מאבק עיקש באפלייה המגזרית. ההורים עתרו לבג”צ, והתבצעו פניות לגורמים שונים במערכת הביטחון, כולל פנייה לתקשורת, למרותהניסיון להשחיראת המאבק כיצירה מכוונת של מחלוקת. 

המאבק עשה את שלו: מכסות הגיוס שונו והוכנס בהן יותר איזון, כך שהגיוס הוגן יותר בין דתיים לחילונים, ומסגרות חילוניות יידרשו לגייס עד 850 מלש”בים בגיוס מרץ, 60% מהם ממכינות, ו-40% משנת שירות. במשרד הביטחון איפשרו אוטונומיה לכל מכינה ומסגרת ש”ש לבחור מתוכה בתהליך חינוכי פנימי את המלש”בים שיתגייסו. אבל גם האיזון שהושג, אינו מתקן את הבעיה היסודית, שהיא העדפתו של מגזר אחד על פני שאר הציבור. לימור יעקב ספראי, אמא למכינאי ממכינה חילונית,ביטאהאת תחושת העוול:

דיון: 

  • מעבר לאי-שוויון בנטל, מהו אי-השוויון החינוכי שעולה מדבריה של ספראי?
  • איך נכון להמשיך את המאבק לשוויון בנטל?

הצטרפו למאבק – חתמו על העצומה:

קמפיין ״ביחד מתחת לאלונקה״

החליטו להקדים את הגיוס למכינות ושנות שירות לחודש מרץ הקרוב. אין בעיה. אבל “שכחו” להקדים גם לישיבות ההסדר! יצאנו למאבק להקדמת גיוס שיוויונית לכולם. הצטרפו לחתימה על העצומה שלנו:

הישארו בקשר

    Skip to content