תפקיד התנועה הקיבוצית אחרי ה-7.10

חינוך לדמוקרטיה בעת מלחמה | התנועה הקיבוצית והמגדלור

לתנועה הקיבוצית היה תפקיד היסטורי בהקמת המדינה והתבססותה, ויש לה תפקיד קריטי בשיקום הדמוקרטיה וההתיישבות בגבולות.

פתיחה

מקרינים בגדול את הקריקטורה של מישל קישקה על הקיבוץ (2010):

שואלים:

  • מה מאפיין את הקיבוץ בציור?
  • כמה הקריקטורה הזו קרובה למציאות?

לב המשבצת

מתחלקים ל-3 קבוצות. כל קבוצה מקבלת תשובה שונה לשאלה, מה יכול להיות התפקיד של התנועה הקיבוצית:

שיקום העוטף:

מוטי גיגי וארז צפדיה | Ynet

האם שנים של הפקרה סלקטיבית יגררו גם ‘היררכיה חברתית’ בשיקום העוטף?

חזון לתנועה הקיבוצית:

אבי בניהו | Walla

התקווה תמות אחרונה – עלינו להישבע שאיש לא יפלג עוד בינינו.

נאום אבי דבוש:

אבי דבוש | Facebook

משבר לשותפות – נאום שנשאתי בכנס שלום עכשיו ב-22.12.23.

אחרי שלומדים יחד את התוכן, דנים ומנסחים יחד תשובות לשלוש שאלות:

  1. איזה ערך קיבוצי בא לידי ביטוי במה שקראתם\ראיתם?
  2. מה צריכים אנשי הקיבוץ לעשות כדי לממש את החזון?
  3. מה אנחנו רוצים לתרום במאמץ?

חוזרים למליאה, כל קבוצה מציגה את התוכן שלה בקצרה, ומספרת על המסקנות מהדיון.

הישארו בקשר

    Skip to content