בסיסי הדמוקרטיה הליברלית

מקבץ מערכי יסוד

מקבץ מערכי יסוד לביסוס הבנה עמוקה של סוגיות היסוד הדמוקרטיות-ליברליות, והקניית כלי ניתוח שיאפשרו לבני נוער לבקר את השיח הפוליטי האקטואלי.

הקדמה

בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה הולכת וגוברת ברחבי העולם המערבי של ערעור ואתגור הדמוקרטיה הליברלית, על מוסדותיה ותפיסותיה. בישראל מתקיימת מערכה שלא הוכרעה עדיין, על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, בתוכה ניתן להבחין בבירור בשחיקתה של הדמוקרטיה ובהיחלשות התשתית החברתית, הכלכלית והפוליטית התומכת בקיומה.

בתוך כך, הולך ומתבהר כי למיעוט העיסוק בתפיסת העולם הדמוקרטית-ליברלית ומקורותיה, במערכת החינוך ובשיח הציבורי בישראל, יש תרומה לא מבוטלת לתהליכי השחיקה שלה. מערכי היסוד של “אתגרי הדמוקרטיה הליברלית” נועדו לצרכי הוראה והדרכה, לשם הכרות מעמיקה ושיטתית עם מקורות הדמוקרטיה, הבסיס הערכי עליו היא עומדת, והאתגרים שניצבים בפניה מיסודה.

המערכים נועדו לצייד את החניכים והחניכות בכלי ניתוח שיאפשרו להם לבקר את השיח הפוליטי האקטואלי, מתוך הבנה עמוקה של סוגיות היסוד הדמוקרטיות-ליברליות, ומתוך כוונה להרחיב את הדמוקרטיה הישראלית ולהפוך אותה לשוויונית יותר, מכילה יותר, וצודקת יותר.

מטרות

1. הכרות עם הבסיס הערכי וההיסטורי של תפיסת הדמוקרטיה הליברלית

2. בירור יסודותיה של הדמוקרטיה הליברלית הישראלית מאז 1948

3. עמידה על אתגריה הנוכחיים של הדמוקרטיה הליברלית, והכלים להתמודד איתם

4. חיבור פנימי ורגשי לתפיסת העולם והתרבות הדמוקרטית

5. עיצוב עמדה לגבי תפקידנו במשבר הנוכחי של הדמוקרטיה בישראל

מערכים

מערך 1:

למה דמוקרטיה?

הכרות עם הבסיס הערכי וההיסטורי של תפיסת הדמוקרטיה הליברלית.

מערך 2:

מקורות הדמוקרטיה על רגל אחת

בירור המקורות הרעיוניים של הדמוקרטיה, במטרה להקנות עומק רעיוני ולאתגר מבחינה חשיבתית.

מערך 3:

ליברליזם: חירות והגבלת השלטון

עיסוק בשאלה ׳מה משמעות הליברליזם׳ בהקשר הדמוקרטי-ליברלי.

מערך 4:

תרבות דמוקרטית

עיסוק בחשיבות התרבות הדמוקרטית, וכיצד קבוצות פטריארכליות שמשתמשות במשטור פנימי ודוגלות באי-שוויון מגדרי מאתגרות את הדמוקרטיה.

מערך 5:

המאבק להרחבת הדמוקרטיה

התמקדות במאבקים חברתיים-פוליטיים במטרה להדגיש את חשיבות המעורבות האזרחית לשמירה והרחבה של המשטר הדמוקטי.

הישארו בקשר

    Skip to content