זה מוסרי

מערכים לשעת חירום | מאת אחינועם כץ

מערך זה הוא חלק מלקט של מערכים ופעילויות אשר קיבצנו או יצרנו במיוחד עבור אנשי חינוך ומדריכים לשימוש בשעת חירום לאומית לחיזוק הרוח, החוסן האישי והקבוצתי ולתיווך המציאות.

מהלך הפעילות

חלק במערך
דילמות
חוק מוסרי
תיאוריות מוסריות
דיון מסכם
משך
15 דק'
20 דק'
30 דק'
10 דק'
עזרים והערות
מצגת, דפים ועטים.
נקודות לדיון
תיאוריות במצגת
ניתן לשלב את שלב הדיון כחלק מהצגת התיאוריות של החלק הקודם.

רציונאל:

שאלות מוסר הן שאלות שמלוות אותנו ביום יום כקבוצה/כיתה/מכינה ובחיים בכלל, לא רק שאלות גדולות אלא גם קטנות ויומיות. המוסר האישי שלנו הוא מה שהרבה פעמים מוביל אותנו בבחירות בחיים. בתחילת שנה ובעיקר לקראת התנדבויות בתקופת חירום, חשוב לשאול מהו מוסר, אילו תפיסות שונות יש לגבי המושג מוסר וכיצד זה מתחבר לעשייה שלנו .

מטרות:

 1. המשתתפים יכירו תפיסות פילוסופיות שונות לגבי המושג מוסר
 2. המשתתפים יבחנו את תפיסת המוסר שלהם מול התפיסות ההן
 3. המשתתפים יקבלו כלים להתחיל לגבש לעצמם עולם מוסרי וערכי


דילמות

למערך זה מצורך מצגת (בסוף העמוד). במצגת מופיעות 3 דילמות מוסריות.

מציגים למשתתפים כל אחת מן הדילמות ומבקשים מן המשתתפים לכתוב לעצמם מה בעיניהן הדבר המוסרי 1. לעשות בכל אחת מן הדילמות

מבקשים מכמה משתתפים לספר מה החליטו ובעיקר להסביר מדוע והאם יש חוקיות מסוימת בבחירות שעשו.2.

חוק מוסרי

מחלקים את המשתתפים לקבוצות קטנות לפי גודל הקבוצה ונותנים להם כמה דקות לנסות לנסח

לעצמם חוק מוסר אישי – משהו שעל פיו הם יכולים לשפוט דילמות שונות. אם הן מוסריות או לו?

דיון ביניים:

אוספים דוגמאות ושואלים עליהן שאלות ומנסים לאתגר אותן.

 • האם המוסר הוא מוחלט או יחסי.?
 • אם המוסר יחסי אז האם ניתן לקבל קודים מקובלים של קבוצות אחרות שבחברה שלנו אינן מוסריות (למשל רצח על כבוד המשפחה, מילת נשים וכו’)?
 • אם המוסר מוחלט אז מי מחליט?
 • האם יש מקרים שבהם המוסר המוחלט שונה מתפיסות המוסר שלי?

תיאוריות מוסריות

מציגים בפני המשתתפים 5 תאוריות מוסריות שונות (ראו במצגת), במהלך ההצגה הם צריכים לזהות האם אחד מהפתרונות שבחרו בחלק הראשון (דילמות) תואם לתאוריה המוצגת.

דיון מסכם

אפשר לשלב את שלב התאוריות ושלב הדיון ולשאול חלק מהשאלות תוך כדי הצגת התאוריה

 • איזו מהגישות דיברה אלי במיוחד?
 • מה אני לוקחת מכל תאוריה?
 • מה הבעייתיות בכל גישה ומה היתרונות שלה?
 • האם יש תאוריות שסותרות אחת את השנייה?
 • האם צריך לאמץ גישה אחת או שאפשר להחליט מתי להתשמש בכל גישה?

הישארו בקשר

  Skip to content