ערך ההגנה

מערכים לזמן חירום | מבוסס על מערך של יהב – מחנכים לציונות מטרות, קרן ברל

מערך זה הוא חלק מלקט של מערכים ופעילויות אשר קיבצנו או יצרנו במיוחד עבור אנשי חינוך ומדריכים לשימוש בשעת חירום לאומית לחיזוק הרוח, החוסן האישי והקבוצתי ולתיווך המציאות.. צילום תמונת הנושא: יוסי זמיר, שתיל סטוק

מטרות:

 • הכרות עם ערך ההגנה בבסיסו הוא זכותה של החברה להגן על עצמה.
 • בחינת ערך ההגנה כמושג אל מול החברה הישראלית בעת הזו-האם היא יכולה להיות מוסרית ולא רק כוחנית. ?
 • בחינת הקשר בין אופי החברה ואופי ההגנה, ויבחרו להגן על החברה הישראלית כבחירה להיות חלק ממנה

חלק א’: מה היא הגנה יהודית?

קוראים עם המשתתפים מתוך דף המקורות המצורף למערך ( סוף העמוד) את מעשה שהיה מאת לאונרד פיין ודנים

שאלות לדיון:

 • על מה היו מדברים היהודים בעבר?
 • מדוע לדעתכם חבריו של ברל הגיבו אליו בזלזול
 • למה הגויים חושבים שהיהודים צדקנים, מתנשאים ומוסרים יותר מהשאר?
 • מה מבינים היהודים בגולה לגבי ההגנה?
 • מה דעתכם- האם גם כשליהודים יש רובים הם לא צדים?
 • האם ניתן להגן על החיים, גם בנשק, ועדיין להיות מוסריים?
 • האם ההגנה על החיים היא ערך? האם הגנה על האדמה היא ערך?
 למדריכה: בעבר היו היהודים בטוחים כי כל עוד יישארו מסוגרים בעצמם – כך ישמרו על כוחם ועל חייהם מפני איומים מבחוץ. ההיסטוריה היהודית מספרת את סיפורו של עם נרדף שבחר להגן על עצמו באמונה רבה ובשימוש לא רב בכוח, סמינר צבא תשע”ה תפיסה שהשתנתה מאוד לאורך השנים. עולה השאלה- האם ההגנה היהודית, על החיים והאדמה היא אכן ערך, והאם ניתן להגן על החיים בצורה מוסרית ולא כוחנית. עם שאלה זו וביטוייה היום נתעמת לאורך הפעולה הקרובה.

חלק ב’: אתוס של הגנת החיים

אופציה א’אופציה ב’
: קוראים את “הגנת החיים” של נחמן סירקין מדף המקורות ודנים:
לא הניצחון כי אם העמידה על הנפש מכפרת על המלחמה,* וכשרה היא זעקת המלחמה רק כשמתגלגלת
היא בשירת החיים”-מה משמעות המשפט?
*האם יש משהו שיכול באמת לכפר על המלחמה?
*מפני מה צריכים בני העבודה להגן על העם והארץ?
*מהי “המכשלה מבפנים” שסירקין מדבר עליה?
*האם הגנת החיים היא בהכרח כוחנית והרסנית או יכולה להיות מונעת גם ממקומות אחרים?
קוראים את “מסך של חול” של יגאל אלון מתוך דף המקורות ודנים:
*למה העיסוק הצבאי הוא בזוי?
*האם לדעתכם היחס של יגאל אלון למלחמה מחליש או מחזק אותנו כעם?
*איך ניתן ל”חסן” את עצמנו מפני העיסוק הצבאי?

חלק ג:

ערך ההגנה בישראל לפני המלחמה

קוראים עם החניכים כתבות שמתקשרות לביטויים לתפיסת ההגנה היום., ניתן כמובן לבחור גם דוגמאות אחרות עדכניות יותר.

פעולות תג מחיר
חלוצות סוף מסלול
טלי גוטליב על המפגינים בתקופת מבצע בית וגן

שאלות לדיון:

 • איך בא לידי ביטוי לדעתכם היום ערך ההגנה בחברה הישראלית?
 • מה הקשר בין החברה לאופן שבו היא בוחרת להגן על עצמה?
 •  אופי החברה הוא אופי ההגנה?

ערך ההגנה בישראל בעת מלחמה
 • כיצד שומרים על ערך זה במציאות של אסון ואכזריות ופחד ממשי?
 • האם זה ערך שלכם בכלל? של החברים שלכם?

סיכום

קוראים את “אל המתגייסים” של ברל כצנלסון מתוך דף המקורות. קטע זה נכתב על ידי ברל לאנשי העלייה השנייה שבחרו להתגייס לצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם הראשונה.

 • שאלה – מה הקשר בין שימור עולמי הפנימי לשימור ערך ההגנה?
מילות סיכום: לאורך ההיסטוריה היהודית, ישנן מחלוקות רבות ודרכי פעולה שונות בציונות על השימוש בכוח. אופן השימוש בכוח מהווה נקיטת עמדה על מהו ערך ההגנה וכיצד יבוא לידי ביטוי בחברה בה אנו חיים. ערכי החברה באים לידי ביטוי בחוסן הלאומי, בהלך הרוח ובדרכים בהן כל חברה בוחרת להגן על עצמה. עלינו להבין במשותף את המגמות השונות והקשר בין אופי החברה לאופי ההגנה. לשיח הציבורי ולסולידריות. לרצות לחזק ולשמור במשותף על ערך ההגנה, למנוע לאומנות וגזענות במידת האפשר ולקרוא לשמירה על המדינה, הציונות וערכיה. הבחירה לא לשמור ולהגן על מדינת ישראל תביא לסופה, ואופי ההגנה הוא שיקוף של המתרחש בחברה. עלינו לשאול איך יכולה ההגנה להיות מוסרית ובונה ולא רק כוח הרסני? מה מוטל עליי כדי לשמור על ערך ההגנה ולקיים אותו? האם קיימת עמדה בין המלחמה לבין שמירה על הבית?

הישארו בקשר

  Skip to content