מצפן: הדחתו של ניצב עמי אשד ולילה של מחאה

#שומרי_הדמוקרטיה

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה.

מפקד מחוז תל אביב, עמי אשד , הודיע ביום רביעי כי הוא פורש ממשטרת ישראל, לאחרשהודח מתפקדוכמפקד מחוז תל אביב. תחילההוקפאההדחתו בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, בחשד להליך לא תקין. והמפכ”ל נדרש לקבל החלטה מחודשת בעניינו. בשבוע שעבר קיבל אשד הודעה על העברתו לאגף ההדרכה של המשטרה.

בהודעה שנשא לתקשורת, שיקף אשד את הלך הרוח במשטרה ואת דרישות הדרג הפוליטי לטיפול לא מידתי ולא מקצועי שיפגע במפגינים. הוא טען כי הדחתו היא צעד פוליטי שנועד להבטיח כי קציני המשטרה ימלאו את דרישותיו הפוליטיות של השר לביטחון לאומי – איתמר בן גביר. חודשיים לאחר מכן קיבל הודעה רשמית כי יזוז מתפקדו לתפקידו.

 המשטרה היא גוף מקצועי המנהל את פעילותו בשטח ואת אופן מילוי יעודו – לאכוף את החוק ולשמור על שלום הציבור. עם מינוי בן גביר לשר לביטחון לאומי נעשה ניסיון להכפיף את המשטרה לשר על פי חוק באופן שיפגע בדמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל ויהפוך אותהלכלי פוליטי,כאשר בסופו של דברהועבר החוקבאופן שאפשר לשר להתערב בנעשה במשטרה אך לא הכיף אותה באופן מלא להחלטותיו. כיום בג”ץ דן בעתירות שהוגשו כנגד החוק.

 בהמשך להודעתו חסמו אלפי מפגינים בכל רחבי הארץ נתיבי תחבורה מרכזיים. במהלך חסימות הכבישיםנדרסומפגינים. דריסת אחד המפגינים תועדה על ידי חדשות ‘כאן 11’ שסיקרה בשידור ישיר את המתרחש, בעוד הערוצים המסחריים המשיכו לשדר את תכניות הריאלטי המתוכננות.

 שאלות לדיון

  • מדוע חשוב לייצר הפרדה בין הדרג המדיני לבין הדרג המקצועי?
  • איזו השפעה יכולה להיות להדחת עמי אשד על תפקודם של שאר קציני המשטרה ושוטריה?
  • מה מלמדים אירועי אתמול על חלקם של הגורמים השונים במדינה (משטרה, תקשורת, אזרחים….) בשמירה על הדמוקרטיה?

הישארו בקשר

    Skip to content