מצפן: תקציב המדינה

#שלטון_המגזרים #להרחיב_את_התקציב | מאי 2023

עד סוף מאי חייבת הממשלה להעביר את תקציב המדינה, אחרת עליה להתפזר. בימים הקרובים יתרחש שיא הדרמה בדרך להצבעה על התקציב, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על כלכלה וחברה, ועל סדר העדיפויות הפוליטי.

קצת רקע

תקציב המדינה הוא כלי כלכלי וחישובי של הכנסות והוצאות המדינה, אבל אין טוב ממנו כדי להבין את סדר העדיפויות האמיתי של הממשלה, מעבר לדיבורים ולהצהרות. כמה דברים לא השתנו בתקציב החדש: מדינת ישראל היאאחת המדינות העשירותבעולם, עם תוצר לנפש גבוה יותר מאשר גרמניה, בריטניה וצרפת. ולמרות זאת, האזרחים שלה סובליםמשכר נמוךיותר, ועלותמחייה גבוההיותר. ההשקעה של המדינה בציבור הרחב היאמהנמוכותבמדינות המערב,ותקציב המדינה נמוךביחס לעושרה של המדינה, אם משווים למדינות עניות מאיתנו.הישראלים מרגישים זאתבשירותים יומיומיים כמו חינוך, דיור, מתקנים רפואיים או תחבורה ציבורית. ההחלטה על גובה התקציב היא קודם כל שאלה פוליטית, לא כלכלית, ונוגעת להכרעות בין ערכים שונים.

שתי דוגמאות להכרעה ערכית

  • בשעה שסעיפי דיור ציבורי, תחבורה ומיגון העורף קוצצו משמעותית, לראשונה בתולדות המדינה יחולקו כספים קואליציוניים בהיקף אדיר של 13 מיליארד ש”ח, רובם למטרות מגזריות. הסבר קצר:

שאלות לדיון

  • למה חשוב לעסוק בתקציב המדינה במסגרת החינוכית?
  • איך מחנכים לתפיסה מורכבת, שרואה בחרדים אזרחים שווי זכויות, אך מתנגדת לחינוך מגזרי-מפלגתי?
  • למה עיסוק בנושאים כלכליים בישראל הוא כמו סינית, ומה אפשר לעשות עם זה?

הצעות לתכנים וקריאה נוספת

מצגת פשוטהעל השלכות התקציב – ליברל 
פרשת תלושי המזון של דרעי – למי מגיע ביטחון תזונתי ולמי לא?
למה תקציב החינוך משאיר מאחור את התלמיד הערבי?
הכסף הגדול בתקציב המדינהנמצא בהחזרי החוב, אבלהאם זה בכללנחוץ? 
תלמידי י”במתווכחיםעל חלוקת תקציב המדינה
108 שיעוריםעל כלכלה וחברה – המכללה הכלכלית חברתית ו-YNET

הישארו בקשר

    Skip to content