מצפן: המאבק הפמיניסטי לשוויון ולחופש

מצפן ליום האישה 2023

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה. התוכן נועד לא.נשי חינוך מכל הסוגים: מורות ומורים, רכזות ורכזים, מדריכות ומדריכים.

תיאור המערך

מחאת הנשים באדום בולטת מרחוק בכל הפגנה. המחאה הזו משתמשת בסימבול החזק של “סיפורה של שפחה” כדי להביע התנגדות לאיום הנוכחי על מעמדן של נשים בישראל. היא חלק ממחאת נשים כלל עולמית שמתקיימת בעשור האחרון, וכוללת שביתות נרחבות, צעדות מחאה והפגנות, חסימות דרכים וסגירת עסקים קטנים. יש הרואות ורואים בכך את עלייתו של גל פמיניסטי חדש.

שמבקש לעדכן את המאבק הפמיניסטי, ולשלב אותו בשורה של מאבקים מעמדיים, סביבתיים ואנטי-גזעניים – בדומה למחאת הנשים שפרצה לאחר כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן. כך תיארו זאת כותבות המניפסט החשוב “פמיניזם ל-99“:

“השביתות הפמיניסטיות של ימינו מפיחות רוח לוחמנית חדשה במסורת הוותיקה של הפמיניזם הסוציאליסטי, תוך גילוי מחדש של השורשים שלנו במאבק ההיסטורי למען זכויות העובדות והעובדים ולמען צדק חברתי. הן מאחדות נשים שמפרידים ביניהן אוקיינוסים, הרים ויבשות, וגם גבולות, גדרות תיל דוקרני וחומות. הן נותנות משמעות חדשה לסיסמה “סולידריות היא הנשק שלנו”. הן מבקיעות את חומות משק הבית הפרטי ואת החומות הסמליות המבודדות אותן. כך ממחישות השביתות את הפוטנציאל הפוליטי העצום של עוצמת הנשים: העוצמה של אלה שעבודתן, בתשלום וללא תשלום, מקיימת את העולם.”

פמיניזם ל-99%, מניפסט.

מאבק כולל לשוויון:

מחאת הנשים לא קוראת תיגר רק על מיעוטן של נשים בממשלה, כש-5 שרות בלבד מכהנות סביב שולחן של 32 שרים, ואין למצוא אפילו מנכ”לית אחת בין מנכ”לי משרדי הממשלה כולם. היא מבקשת להשמיע מחאה נרחבת ולקדם את זכויותיהן ומעמדן השווה של נשים ברמה החברתית, התעסוקתית והמשפחתית. מדד המגדר מציג באופן מקיף ורב-מימדי את התחומים השונים של אי-השוויון המגדרי. המחאה הפמיניסטית הנוכחית מבקשת להצביע על העבודה ללא שכר שנשים עושות בבתים ובקהילות. המאבק מצביע על כך שבחברה שלנו הרווחים קודמים לאנשים, ומציע פתרונות לתיקון המצב – בין היתר באמצעות קיצור שבוע העבודה, הגדלת חופשת הלידה להורים, הגדלת שכר המינימום ועוד.

אילו יוזמות חקיקה מאיימות על מעמדן של נשים בישראל?

מומלץ להכיר שתיים באופן ספציפי: האחת, שכבר עברה קריאה טרומית, הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, אשר קובעים גורלות ביחסי משפחה – נישואין וגירושין, וכפופים לדין האורתודוקסי השמרני. השנייה, היא מדיניותו החד-משמעית של השר בן גביר להאיץ את חלוקת כלי הנשק בציבור, בתגובה לאיום הבטחוני. מדיניות זו מאיימת על נשים וחפים מפשע במרחב הביתי ע״פ נתונים ברורים.

דיון:

– מדוע המאבק הפמיניסטי הנוכחי הוא מאבק כולל לשוויון?

– מהו הקשר בין אי-שוויון בין נשים וגברים בתחום המשפחה, ובין כוחן הלא-שווה של נשים בפוליטיקה?

– מה המשמעות הישירה של חיזוק בתי הדין הרבניים והפצה מסיבית של כלי נשק בציבור?

– מה דרוש כדי שהמאבק הפמיניסטי לא יהיה מאבק של נשים בלבד?

אפשרויות לסרטון לסיכום:

איזון בית-עבודה:
סרטון חשוב של פורום ארלוזורוב על חוויותיהן של נשים עובדות
סרטון הומוריסטי:
מערכון בכיכובו של אילן פלד שהוא גם אגרוף לבטן

הישארו בקשר

    Skip to content