זכויות האדם והאזרח: מורשת המהפכה הצרפתית

#זכויות_האדם #המהפכה_הצרפתית_המתמדת

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה.

המהפכה הצרפתית

המהפכה הצרפתית היא המהפכה הפוליטיתהחשובה והדרמטיתבתולדות העידן המודרני. דברים רבים שנתפסים עבורנו כמובנים מאליהם, נולדו במהפכה הצרפתית. העובדה שאנחנו אזרחים שווי זכויות, למרות שלא נולדנו למשפחה מיוחסת; העובדה שחוק נתפס כציווי אוניברסלי, שאף אדם או קבוצה חברתית אינה נמצאת מעליו; התפיסה שאדם הוא אזרח בעל זכויות מתוקף הולדתו, ושעל המדינה להבטיח את אותן זכויות; כל אלה ועוד, שהיו מנוגדים בתכליתלסדר הפוליטי והחברתישקדם למהפכה – נוצקו בכוח ובדםבשנותיה הסוערות של המפכההצרפתית. המאבק על הדמוקרטיה הליברלית הוא למעשה המשך דרכה של המהפכה הצרפתית, שהיא אידיאל שאין לו סוף:

זכויות האדם והאזרח

הצהרת זכויות האדם והאזרחשפורסמה באוגוסט 1789, היא המסמך היסודי של המהפכה הצרפתית. יובל מנדלסון, סולן להקת שייגעצ שהפךלמורה נערץלאזרחות, כתב שיר שמסביר בקלות את זכויות האדם והאזרח, ומדגים למה הן מנוגדות לפשיזם:

זכויות אדם אוניברסליות

ב-1948 פורסמהההכרזהלכל באי עולם בדבר זכויות האדם, שהיא מסמך זכויות האדם החשוב והמפורסם ביותר בתקופתנו. הוא תוצר מובהק של דור מלחמת העולם השנייה, ומהווה עד היום אבן יסוד לכל חברה חפצת חיים וחופש.

סרטון טד קצר בתרגום לעברית מסביר את מהותו של המסמך, ואת האתגרים שעומדים בפני הגשמתן המלאה של זכויות האדם:

שאלות לדיון

  • עד כמה מורשת המהפכה הצרפתית והגנה על זכויות האדם הם רעיונות חזקים בישראל?
  • איפה מתקיים המאבק להגנה על זכויות אדם היום?
  • מהן זכויות האדם שאתם רוצים להיאבק עליהן?

הישארו בקשר

    Skip to content