גיוס לצה״ל

התמונה החברתית

נהוג להתייחס לצה"ל כאל "כור היתוך" שמצמצם את הפערים החברתיים, אבל המציאות מראה תמונה אחרת, והגיוס לצה"ל כיום משקף פערים חברתיים.

מהלך המערך

מטרות

 •  לבחון השלכות חברתיות של השירות בצה”ל.
 • כיצד הוא מושפע ומשפיע על פערים חברתיים-כלכליים בחברה הישראלית?

טבלת תוכן עניינים:

חלק
פתיחה
מוטיבציות לגיוס
פערים חברתיים בגיוס
סיכום
עזרים
ציור שחור לבן, טושים
טקסט - ראובן גל
מקרן, רמקולים, מחשב
עקרונות למודל השירות, מקרן
הערות
נספח א׳
נספח ב׳

1. פתיחה: מה יהיה התפקיד שלי?

נותנים לחניכים ציור שחור-לבן של חיילת, ומקרא צבעים. כל אחת צובעת את הציור שלה לפי כמה הדבר מעסיק אותה לקראת הגיוס לצבא:

 • מה יהיה התפקיד שלי – סגול
 • מי יהיו האנשים שיקיפו אותי – צהוב
 • עם מי אשמור על קשר בשנים האלו – כחול
 • כמה אצא הביתה – ורוד
 • כמה אני אשפיע ו/או אתרום בשירות – כתום
 • אחר:______

  לאחר מכן, משתפים בסבב את המקרא של כל אחד. שאלות לדיון:

 • באילו שאלות מתעסקת רוב שכבת הגיל שלכם לפני הגיוס?
 • האם יש דברים שראוי להתעסק בהם יותר או פחות לדעתכם?
 • האם לדעתכם כל מלש”ב בארץ מתעסק באותן השאלות לפני הגיוס? במידה ולא, מדוע קיים פער כזה לדעתכן?

2. מוטיבציות לגיוס

קוראים יחד את הטקסט של ראובן גל על המוטיבציות השונות לגיוס לצבא ודנים בשאלות הבאות:

 • האם אתם מכירים אנשים עם מוטיבציות כאלה? תנו דוגמאות.
 • איזה מוטיבציות מקובלות יותר לדעתכן היום בחברה הישראלית?
 • מה המוטיבציה שאתן מחוברות אליה יותר? האם יש מוטיבציה שחסרה לכם? מה היא?
 • מתי התגבשה אצלכם המוטיבציה לגיוס לצבא?
 • האם לדעתכם יש הבדלים במוטיבציה לגיוס בין פריפריה ומרכז, מקומות מבוססים מבחינה סוציו-אקונומית ומקומות מבוססים פחות? מדוע לדעתכם זה קורה?

3. פערים חברתיים בגיוס לצבא

נעשה סבב, כאשר כל אחד ואחת יגידו את התפקיד אליו הם מיועדים להתגייס/ התפקיד אותו היו רוצים לעשות בצבא, ונשאל מדוע אתם מתגייסים/ רוצים להתגייס לתפקיד זה? האם התפקיד הזה דורש איזשהו ידע/ הכשרה מקדימה? האם נחשב לתפקיד “נחשק”? 

לאחר מכן, נצפה בסרטון למה אין נוער מהפריפריה ב-8200 ובכתבה רוצים תפקיד טוב בצבא? תשלמו. ונדון בשאלות:

 • האם לדעתכם התייחסות לצה”ל כאל כור היתוך היא נכונה גם כיום?
 • האם נתקלתם בעבר בפערים חברתיים כתוצאה מתפקידים בצה”ל?
 • כיצד לדעתכם נכון וראוי לפעול כדי לצמצם את הפערים החברתיים בשירות הצבאי?

להרחבה למדריכים: ראיון עם יגיל לוי על צבא ומעמד בפודקאסט ‘קריאת השכמה’

4. סיכום

נעבור עם החניכים על העקרונות המנחים למודל השירות מבחינת היעד החברתי (ענף מחקר, המרכז למדעי ההתנהגות ענף כוח אדם, צה”ל , 2011): 

 • השתתפות במשימות לאומיות: הצבא נדרש לעסוק במשימות שאינן ביטחוניות בהכרח כמו חקלאות, קליטת עלייה, הוראה ושיקום נוער.
 • אחידות ושוויון: בצה”ל נפגשים כלל בני הנוער תחת תנאים שווים, ויש אפשרות שווה לכלל המשרתים להתקדם.
 • השירות הצבאי כמנוף להשתלבות בחברה: תשתית למוביליות חברתית ולהעצמת ערך המשרתים.
 • ייצוגיות כלל הקבוצות החברתיות בשירות הצבאי: עיקרון אשר נועד לשמר את תפיסת צה”ל כצבא העם. 

שאלות לדיון:

– אילו יעדים באים באופן מובהק יותר לידי ביטוי, ואלו פחות?
– מה התפקיד שלכם במאבק על שוויון הזדמנויות בשירות בצה”ל?
– האם הפתרון הוא שהמבוססים ילכו לתפקידי השיטור, ומעוטי היכולת ילכו ל-8200 וסייבר?

הישארו בקשר

  Skip to content