ישראל מגיעה להאג

#דין_בין_לאומי #מנהיגות_אחראית #מוסר_במלחמה

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה. התוכן נועד לא.נשי חינוך מכל הסוגים: מורות ומורים, רכזות ורכזים, מדריכות ומדריכים.

מדינת ישראל התייצבה בשבוע שעבר להגן על עצמה בפני בית הדין הבינלאומי לצדק מפני תביעה של דרום אפריקה המאשימה את ישראל בפשע של רצח עם כלפי הפלסטינים. מהו הדין הבינלאומי, מה סמכותו ואיך הגענו למצב שאנו מתמודדים עם האשמות קשות אלו?

רקע – הדין הבין לאומי וההאשמה נגד ישאל

 • החוק הבילאומי הוא מערכת של נורמות שהתבססה לאחר מלחמת העולם השנייה שנועדה להסדיר התנהגות בין מדינות, ארגונים מוכרים במשפט הבינלאומי ולעיתים גם פרטים. הוא מבוסס על הסכמת המדינות החתומות על סדרה של אמנות בינלאומיות, שמשקפות את כללי החוק הבינלאומי, בראשןאמנת האגואמנת ז’נבה

ישראל חתומה עלהאמנה מ-1949שקבעה איסור חמור והענשה על פשעי רצח עם. במסגרת אמנה זו, מדינה החתומה עליה יכולה לתבוע מדינה חתומה אחרת כי הפרה את האמנה. זו הסיבה שדרום אפריקה יכולה לתבוע את ישראל.

עיינו ב’מסבירון’ של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא המשפט הבינ”ל והתביאה הנוכחית נגד ישראל בהאג

שאלות הבנה ודיון

 • מה הם שני היסודות המשפטיים לטענה להשמדת עם שנדונו בבית הדין בהאג?
 • מה נדרש ממדינה החתומה על מנת למנוע השמדת עם? 
 • מה תפקידה של מערכת עצמאית חזקה למלחמה ולדין הבינ”ל?
 • אילו תחושות עולות נוכח העובדה שישראל מואשמת בפשע נורא כל כך של  בהשמדת עם?

מנהיגות אחראית

טענה מרכזית בה השתמשה דרום אפריקה כדי להוכיח כוונה לרצח עם היא התבטאויותיהם של בכירים בממשלה ובמדינה :

אחד הסרטונים שהציגה דרום אפריקה בבית הדין הוא סרטון של חיילים שרים בהתלהבות יחד:

דיון:

 • מה שרים החיילים? מה עומד מאחורי שירתם?
 • מה היחס בין אמירות של פוליטיקאים לבין פעילות חיילים בשטח? 
 • איך לדעתכם דברים מסוג זה משפיעים על הדימוי הבינ”ל שלנו ועלינו מבפנים?
 • כיצד עלינו כמדינה וכחברה להתייחס לאירועים מסוג זה?

בין קורבן לתוקפן – פערי תדמית

לאחר התקיפה האכזרית של חמאס כלפי אזרחי ישראל, מדינת ישראל מוצאת עצמה מואשמת בפשע אכזרי בפני כל העולם. איך יכול להיות שהגענו למצב כזה?  

בעוד דרום אפריקה מתייחסת לתמונות ונתונים מן הרצועה המדווחים על מעל 23,00 הרוגיםברצועת עזהוהתנאים ההומניטרייםהקשים של תושבי הרצועה ערוצי התקשורת והשיח בישראל עסוקים הרבה בזוית הישראלית כך שנוצרים נרטיבים שונים לחלוטין לגבי המלחמה. המשפט בהאג הוא עוד הזדמנות לבחון זאת.

משימה

בחנו אחר הסיקור התקשורתי של המשפט בהאג ברשת ונתחו:

 • מה מעסיק את התקשורת הישראלית ביחס למשפט בהאג?
 • לאילו תגובות זכה המשפט מפי המנהיגים?
 • אילו עוד אפשרויות להתייחסות כלפי המשפט יש שאינכם רואים ברשת?  מה זה נוכל ללמוד מכך על החברה בישראל?
 • איך חברה דמוקרטית חזקה מתמודדת עם האשמות כאלו?

להרחבה

זכויות אדם במלחמה

מערך חינוכי העוסק בפגיעה בזכויות אדם ב 7.10 ובמלחמה שפרצה לאחר מכן ובמורכבות המוסרית העומדת בפני ישראל בניהול המלחמה.

הצבא הכי מוסרי בעולם

מערך חינוכי הדן בחשיבות שמירה על ערכי דמוקרטיה ומוסר במהלך השירות בצבא- כגוף אשר מקנה כוח להפעיל כוח בצורה חוקית.

הישארו בקשר

  Skip to content