ליברליזם: חירות והגבלת השלטון

מערכי יסוד: אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

כתפיסה של התנגדות לכפייה ודיכוי, יש לליברליזם תרומה חיונית לשיטה הדמוקרטית. רעיון הגבלת סמכויות השלטון על האדם, שמקורו בפילוסופיה הליברלית, מדגיש כי גם שלטון שזוכה לרוב קולות יכול להיות דכאני. פותח במשותף עם בית יגאל אלון.

הסיפור המארגן:

משבצת זו תעסוק בליברליזם בתוך הצמד ‘דמוקרטיה ליברלית’. הדיון מסתמך על שתי הנחות יסוד: הראשונה היא שהגדלת חירות היחיד היא הבסיס ללגיטימציה לכל משטר שהוא. השנייה היא שכל שלטון הוא דבר שראוי להגביל אותו, כדי למנוע שליטה שרירותית שפוגעת בחירויות היחיד ובזכויות היסוד. שתי הנחות אלה נטועות במסורת ההגות של הליברליזם, ועל כן משבצת זו תפגיש עם עקרונות הליברליזם המוקדמים.

מהלך המערך

פתיחה:

מבוא לליברליזם – תומר פרסיקו. שלושה סרטונים קצרים שנותנים תשובה תמציתית לשאלה, מהו הליברליזם.

לב המשבצת:

הגדלת החירות והגבלת השלטון. מתמקדים בשני היסודות של הליברליזם, ומסבירים אותם באמצעות קטעים שונים.

סיכום:

מסכמים בשאלה, אם רוב דמוקרטי יכול להיות מדכא ואלים כלפי המיעוט, מה נחוץ כדי להבטיח הגנה על המיעוט?

שאלה מאתגרת:

האם נדרוש הגבלה של שלטון שאנחנו מזדהים לחלוטין עם עמדותיו?

למערך הבא בסדרה:

תרבות דמוקרטית

עיסוק בחשיבות התרבות הדמוקרטית, וכיצד קבוצות פטריארכליות שמשתמשות במשטור פנימי ודוגלות באי-שוויון מגדרי מאתגרות את הדמוקרטיה.

הישארו בקשר

    Skip to content