מה עושים נבחרי הציבור?

מאת שרון פורמן, מורה לאנגלית ולדיפלומטיה

על פי חוק יסוד: הממשלה, הממשלה אחראית על קביעת מדיניות וביצועה. יש לה סמכויות לנהל את המדינה בנושאי בטחון, כלכלה, חינוך, דיור, חברה וכו’.  

מאז שהוקמה הממשלה, הוגשו למעלה מ 150 הצעות חוק שונות. בימים אלו מקודמות 141 הצעות חוק.

קישורים- מעקב חקיקה

מנטרול מערכת המשפט עד לכפייה דתית ופגיעה בזכויות האדם שלנו

מעקב החקיקה של פורום המדענים אפשר למצוא פירוט ומשמעות של כל הצעה

שאלות

 1. בחרו את אחד הקישורים לעיל ומצאו: כמה הצעות חוק עוסקות ב
  • טיפול ביוקר המחיה? 
  • מצוקת הדיור?
  • חינוך? מהן?
  • הפיכה משפטית?
  • זכויות אדם ואזרח?
  • עצימות דתית?
  • שינוי חוקי בחירות?
  • פוליטיזציה של המנהל הציבורי?
 2. האם הצעות החוק הללו ברובן נועדו לטובת הציבור? לטובת רוב הציבור או למיעוט מסוים? 
 3. הצעת חוק אחת למשל עוסקת בהרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים לתחומים אזרחיים שקודם לא היו בסמכותם (שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ”ג-2023). הרחבת הסמכויות אינה מוגבלת רק לנושאים אזרחיים אינם דתיים, אלא היא תחול גם על אוכלוסיות שאינן מיוצגות בבתי דין אלה (למשל נשים, ערבים, להט”בים). אילו בעיות מנסה לפתור הצעת החוק הזו ואילו בעיות היא יוצרת לדעתכם?
 4. הצעת חוק אחרת עוסקת באיסור על פעילות חינוכית שעוסקת בנטייה מינית או זהות מגדרית (הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – מניעת פגיעה בתלמיד עקב פעילות המתקיימת במוסד חינוך בניגוד לטובת הילד ורצון ההורים), התשפ”ג–2023). מי ירוויח ומי ייפגע מחוק כזה?
 5. אלו הצעות חוק חסרות ברשימה אך נחוצות מאוד לדעתך?

“שיעור אחד ביום” הוא יוזמה שנועדה לספק במה מוגנת לדיון, בעקבות ניסיון ההפיכה המשטרית. השיעורים מיועדים לקהל הרחב, ללמידה עצמאית. השיעורים נכתבים על ידי מחנכות ומחנכים במערכת החינוך.

לעוד שיעורים באתר ‘שיעור אחד ביום’

הישארו בקשר

  Skip to content