מצפן: איחוד מאבקים

#מאבק משותף #דמוקרטיה ליברלית

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה.

העתיד הטוב של ישראל תלוי ביכולת של אחים לנשק והגוש ונגד הכיבוש לראות עצמם ולפעול ביחד כחלק מגוש משותף” שמוביל את ישראל לעתיד טוב ודמוקרטי יותר. חייבים את הכוחות, את האנרגייה, את המנהיגות ואת הערכים של שני הגופים האלה כדי לעשות זאת. ” | רון גרליץ

סדקים במחאה

בחירתם של חלק מקבוצתאחים לנשקלפזר בכוח התקבצות מחאה נגד הטרור הלאומנישל מתנחלים, פרי יוזמה של אנשיהגוש נגד הכיבושבמחאת קפלן, העלתה לפני השטח את הניגודים שקיימים בתוך תנועת המאבק למען הדמוקרטיה, שמאחדת קבוצות שונות שיש ביניהן הבדלים רבים:

בתחילה, טענו אנשי ‘אחים לנשק’ שהפיזור הכוחני של ‘הגוש נגד הכיבוש’נבע מריסוס גז פלפלבפניהם של כמה מפעיליהם. לאחר מכן נטען שהפיזור נבעמהנפתדגלי פלסטין.הודעתם הרשמיתשפורסמה ונמחקה תוך זמן קצר, הבהירה את הניגוד המהותי שקיים במאבק על הדמוקרטיה – האם זהו מאבק שמרני-יחסית, להשבת הדמוקרטיה למתכונת שהיתה עד הממשלה הנוכחית, או שזהו מאבק שחרור למען הרחבת הדמוקרטיה גם עבור הפלסטינים ביהודה ושומרון, הנופלים קורבן לטרור הלאומני. תמיכתם של תומכי הרפורמה בצעד הכוחני של הפעילים מ’אחים לנשק’ מעוררת שאלות כבדות:

עיניים על הכדור

לאחים לנשק תרומה משמעותית לבלימת המהפכה המשטרית עד כה. המחאה האפקטיבית שהם מובילים, יחד עם מחיקת הודעתם לתקשורת (“לא נאפשר דגלי אויב בהפגנה פטריוטית”) ופרסוםהתנצלותשבה גינו את האלימות, מעידים שישנם כוחות מנהיגות בתוך הארגון, שתומכים באיחוד המאבקים למען המטרה המשותפת.הצלחתה של המחאהעד כה הייתה טמונה דווקא בוויתור על מאבקים פנימיים מפלגים, ובהתמקדות בעצירת יוזמות החקיקה והמדיניות של הממשלה הנוכחית. הוויכוח על אופיה של הדמוקרטיה הרצויה יימשך עוד בעתיד. בקרוב תנסה הממשלה לקדם את ביטול עילת הסבירות. צפו בהסבר מדוע זהו צעד אנטי-דמוקרטי מובהק:

שאלות לדיון

  • מה דעתכם על המאבק הפנימי בין אנשי אחים לנשק לפעילי הגוש נגד הכיבוש?
  • איך אפשר להסביר את גילויי התמיכה של תומכי הרפורמה, כמו שלמה קרעי ויגאל מלכה, באנשי אחים לנשק?
  • עד כמה יש מקום לחילוקי דעות בתוך תנועת המחאה?
  • מה דרוש בשביל לשמור על איחוד המאבקים של תנועת המחאה למען הדמוקרטיה?

הישארו בקשר

    Skip to content