מצפן – מבקשי מקלט

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה.

“המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים”

קרל פון קלאוזביץ

מממ

מבקשי המקלט בישראל לא הולכים לשום מקום, והזנחת הטיפול במצבם היא המדיניות. 

קרבות רחוב אלימים ומאות פצועים, בהם 50 שוטרים, העלו לפני השטח את מצבם המדמם של מבקשי המקלט החיים בארץ. האירוע הקשה שכמותו לא התרחש בתל אביב, חשף זעם של שנים שנוצר במסגרת מדיניות ממשלתית של יותר מ-15 שנה, שבה המדינה נוקטת בהזנחה מכוונת, ונמנעת מלבחון את הבקשות למקלט. בעוד שבמדינות שונות במערב, וקנדה בראשן, זוכים רוב מבקשי המקלט מאריתריאה בהכרה כפליטים, בישראל לא רק שלא מכירים בהם, אלא גם מאפשרים לתומכי המשטר העריץ לחיות לצידם בארץ, ללא הפרעה. במשך שנים רודפים תומכי משטר אריתראים את מבקשי המקלט מארצם החיים בישראל. ובממשלה? מנצלים את אירועי האלימות כדי לתקוף את בג”צ, ומטשטשים את האחריות.

בב

למה רחובות תל אביב הופכים לזירת מלחמה בשבת בצהריים?

גולי דולב השילוני מסביר למה מדובר בהתקוממות של אריתראים נגד שלטונם העריץ?

צצצ

צצצ

ומהי תמונת המצב של פליטים בישראל ב- 2023?

שאלות לדיון

  • מה אתם חושבים על התגובה הממשלתית לאירועים בשבת?
  • חפשו מקורות יהודיים ומקורות דמוקרטיים הנוגעים למבקשי מקלט, מה נדרש ממדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ביחס פליטים המגיעים לשטחה?
  • אילו עוד דרכי פעולה אפשריות לדעתכם נוכח האירועים האלימים בשבת?

הישארו בקשר

    Skip to content