מצפן: המהפכה הצרפתית וזכויות האזרח

#חירות_שוויון_אחווה #אי_ציות_אזרחי

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה.

ה-14 ביולי

ב-14 ביולי נציין 235 שנה למהפכה הצרפתית – המהפכה הפוליטיתהחשובה והדרמטיתבתולדות העידן המודרני. דברים רבים שנתפסים עבורנו כמובנים מאליהם, נולדו במהפכה הצרפתית. העובדה שאנחנו אזרחים שווי זכויות, למרות שלא נולדנו למשפחה מיוחסת; העובדה שחוק נתפס כציווי אוניברסלי, שאף אדם או קבוצה חברתית אינה נמצאת מעליו; התפיסה שאדם הוא אזרח בעל זכויות מתוקף הולדתו, ושעל המדינה להבטיח את אותן זכויות; כל אלה ועוד, שהיו מנוגדים בתכליתלסדר הפוליטי והחברתישקדם למהפכה – נוצקו בכוח ובדםבשנותיה הסוערות של המפכההצרפתית. המאבק על הדמוקרטיה הליברלית הוא למעשה המשך דרכה של המהפכה הצרפתית, שהיא אידיאל שאין לו סוף:

זכויות האדם והאזרח

הצהרת זכויות האדם והאזרחשפורסמה באוגוסט 1789, היא המסמך היסודי של המהפכה הצרפתית. יובל מנדלסון, סולן להקת שייגעצ שהפךלמורה נערץלאזרחות, כתב שיר שמסביר בקלות את זכויות האדם והאזרח, ומדגים למה הן מנוגדות לפשיזם:

אי-ציות אזרחי

קווים מנחים לאי-ציות אזרחי

המחנך נמרוד אלוני ניסח את גבולות ההתנגדות האזרחית – הגנה על המוסר ההומניסטי ושמירה על הדמוקרטיה, לצד פעולת התנגדות פוליטית ובלתי אלימה

מרטין לותר קינג

“כל בני האדם נבראו שווים” – אמר מרטין לותר קינג בנאומו ההיסטורי ב-1963. האיש שהקדיש את חייו למאבק בדיכויוהשתמש באי-ציות אזרחילמען החירות והדמוקרטיה

המקורות הרעיוניים לאי-ציות אזרחי

למי שרוצה,הרחבהעל המקורות הפילוסופיים והאידיאולוגיים של זכויות האדם והאזרח, ומקורותיהן היהודיים

שאלות לדיון

  • למה חשוב ללמוד ולדבר על המהפכה הצרפתית?
  • מדוע זכויות אזרח הולכות ביחד עם אי-ציות אזרחי?
  • מה לגיטימי ולא לגיטימי במאבק על דמוקרטיה, שוויון וחירות?

הישארו בקשר

    Skip to content