מקורות הדמוקרטיה על רגל אחת

מערכי יסוד: אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

מסר מרכזי: הדמוקרטיה היא לא רק צורת משטר טכנית, אלא ניסיון לאפשר לאדם לממש תכליות של חירות, סולידריות, ומימוש האנושיות. פותח במשותף עם בית יגאל אלון.

הסיפור המארגן:

היכרות עם  המקורות הרעיוניים של הדמוקרטיה מחייבת צלילה לטקסטים. האילנות הגבוהים שעליהם אנחנו נתלים במשבצת הזו – אפלטון, אריסטו, מונטסקייה, רוסו, לוק, מגילת הזכויות של ג’פרסון, המהפכה הצרפתית, אברהן לינקולן, ג’.ס. מיל ואחרים – ראו את האורות והצללים של הדמוקרטיה. הם לא רק שיבחו אותה, אלא גם מנו את חסרונותיה. מטרת הדיון היא להקנות עומק רעיוני לדמוקרטיה, ולאתגר את החשיבה עליה.

מהלך המערך

פתיחה:

קוראים במליאה או בקבוצות קטעים על מהותה של הדמוקרטיה. מומלץ להנחות את המשתתפים לתמצת כל פסקה לעיקרון דמוקרטי אחד,  עד חמש מילים. העקרונות מנוסחים כבר בדף המקורות, חשוב להסיר את הכתוב לפני הדפסה.

לב המשבצת:

טקסט של רוסו על מהותה וערכה של הדמוקרטיה, מתוך ‘האמנה החברתית’.

סיכום:

מצגת על התקדמותה של הדמוקרטיה ב-300 השנה האחרונות – המאבק על הרחבת זכות הבחירה.

מצגת – ציר זמן דמוקרטיה על ידי Mariana Kazarnovsky

שאלה מאתגרת:

מהם החסרונות של השיטה הדמוקרטית הנוכחית, ואיך אפשר להתמודד איתם?

למערך הבא בסדרה:

ליברליזם: חירות והגבלת השלטון

עיסוק בשאלה ׳מה משמעות הליברליזם׳ בהקשר הדמוקרטי-ליברלי.

הישארו בקשר

    Skip to content