מרכז אדוה

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נתונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי. הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. מרכז אדוה מציע הרצאות של מומחים ומומחיות בתחומים שונים. מומחיותם מבוססת על שילוב של ידע אקדמי, התמצאות במדיניות ציבורית ו-30 שנים של אקטיביזם חברתי, שהביא אותם/ן להכרות קרובה ומעמיקה עם החברה הישראלית על כל חלקיה. ההרצאות מבקשות להציג תמונה עשירה, מגוונת ועדכנית של החברה הישראלית על כלל מרכיביה ועל כלל האתגרים בפניהם היא עומדת. ההרצאות מתבססות, בין היתר, על מאות דו"חות מקוריים שנכתבו ע"י חוקרות/י מרכז אדוה.

הרצאות

 • משך: שעה וחצי
 • עלות: תלוי צרכים
 • מיקום: כל הארץ
 • שפה: עברית,   אנגלית

הרצאה

מופקרים גם כשאין מלחמה

מערכת הבריאות בקריסה, מערכת בריאות הנפש כמעט ולא קיימת יותר, פרויקט מיגון היישובים לא מתוקצב והופקר לשוק החופשי ותקציבי העוטף השחוקים קוצצו ביותר מ-30%. מערכת החינוך כמו רוב מערכות המדינה לא מתפקדות בשוטף ולא ערוכות למצבי חירום, ונשים לא נמצאות במוקדי קבלת ההחלטות אך עדיין נושאות בנטל. וזה היה המצב יום לפני ה-7 לאוקטובר. הרצאה זאת תבחן את המדיניות החברתית-כלכלית ערב המלחמה ובמהלכה. ונשאל יחד, מה יהיה אחר כך?
 • משך: שעה וחצי
 • עלות: תלוי צרכים ומיקום
 • מיקום: כל הארץ
 • שפה: עברית,   אנגלית
 • דגשים: ניתן לקיים גם כיום פעילות או כקורס

הרצאה

4 ערים מספרות את הסיפור של החברה הישראלית

בהרצאה זו נתבונן במאפיינים של החברה הישראלית דרך בחינה של ארבע ערים בישראל: ירושלים, תל-אביב, נצרת ובאר שבע. ערים אלו מבחינת הרכב האוכלוסייה שלהן, מאפייני האוכלוסייה, סוגיות כמו עוני, תעסוקה, חינוך ודיור משקפות את מצבן של קבוצות לאומיות ואתניות מרכזיות בישראל.
 • משך: שעה וחצי
 • עלות: תלוי צרכים ומיקום
 • מיקום: כל הארץ
 • שפה: עברית,   אנגלית
 • דגשים: ניתן לקיים גם כיום פעילות או כקורס

הרצאה

תקציב ומגדר: הטמעת חשיבה מגדרית בתקציבים ובמדיניות

ניתוח מגדרי של התקציב מבוסס על ההנחה שלכל החלטה כלכלית יש השלכות שונות על גברים ועל נשים. הנחה זו מבוססת על נגישותם השונה של גברים ושל נשים לאמצעי הכוח בחברה, הכוח הפוליטי והכוח החברתי ובעיקר לכוח הכלכלי ומתוקף התפקידים השונים שנשים וגברים ממלאים בחברה ובמסגרת המשפחה. ההרצאה תתמקד בניתוח מגדרי של תקציב המדינה ובבחינת השלכותיו על קבוצות שונות של נשים וגברים.
 • משך: שעה וחצי
 • עלות: תלוי צרכים ומיקום
 • מיקום: כל הארץ
 • שפה: עברית,   אנגלית
 • דגשים: ניתן לקיים גם כיום פעילות או כקורס

הרצאה

תמונת מצב חברתית

הרצאה זו מספקת תמונת מצב של החברה בישראל ומתמקדת בנתונים המעידים על אי שוויון הקיים היום בין קבוצות שונות בחברה, בין נשים וגברים, בין מעסיקים ועובדים ובין ענפי המשק השונים. במסגרת ההרצאה נעסוק במשמעות של הצמיחה הכלכלית ובקשר שבין צמיחה זו לאי שוויון. ההרצאה מבוססת על הפרסום השנתי של מרכז אדוה: "תמונת מצב חברתית" המתפרסם מדי שנה ומסוקר באמצעי התקשורת.

קישורים

הישארו בקשר

  Skip to content