פורום ארלוזרוב

פורום ארלוזורוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית. הפורום הוקם בשנת 2020 על ידי הסתדרות העובדים החדשה כמכון עצמאי ומקצועי הפועל כמוסד ללא כוונות רווח.

מטרתנו - לסייע למקבלי ההחלטות בישראל, באמצעות מחקר וידע מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות כלכלית-חברתית, שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. כל אלה תוך חתירה מתמדת לפיתוח כלכלה מתקדמת וחדשנית, שמצמצמת את הפערים הכלכליים והחברתיים ויוצרת צמיחה מכלילה ובת קיימא.

אנו פועלים על מנת לרענן את השיח הציבורי בישראל בכל הנוגע לעולם העבודה והתארגנויות עובדים. קצב ההתחדשות של הידע והמדיניות בנוגע לעולם העבודה אינם עומדים בקצב השינויים שחלים בעולם העבודה עצמו בשנים האחרונות, ובכוונתנו לפעול לשינוי מגמה זו במטרה להבטיח שבישראל תתקיים סביבת עבודה מתקדמת, שמשקיעה, מפתחת ומגנה על התשתית החשובה ביותר שלה - העובדות והעובדים.

מדיה

הישארו בקשר

    Skip to content