המכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, שמירה על ערכים דמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים. במכון פועלים חמישה מרכזי מחקר בתחומי עיסוק שונים, ושיתופי הפעולה ביניהם יוצרים תהליכים סינרגטיים המאפשרים התייחסות מקיפה ורב-ממדית לסוגיות מורכבות. חוקרי המכון, ממיטב המומחים בתחומם, מחויבים בראש ובראשונה לאמת המחקרית ולניתוח הנתונים – מתוך שמירה על ממלכתיות ובראייה א-מפלגתית. בבסיס מודל הפעולה של המכון עומדות מטרות-העל: יצירת שינוי משמעותי ובר-קיימא במדיניות הנוגעת לתחומים מרכזיים החיוניים לביצור הדמוקרטיה הישראלית ולרווחת אזרחיה והעשרת השיח הציבורי בישראל. לצורך מימוש יעדיו, חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית, מחקרית ומעשית. על סמך מחקרים אלו מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות בה.

קישורים

הישארו בקשר

    Skip to content