מצפן: שלוש שנים לאסון המירון

#מחירי_הפוליטיקה_המגזרית #חיי_אדם_אינם_הפקר

המצפן משמש קריאת כיוון להתייחסות אקטואלית עבור צוותים חינוכיים, למען קידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה. התוכן נועד לא.נשי חינוך מכל הסוגים: מורות ומורים, רכזות ורכזים, מדריכות ומדריכים.

אסון המירון בל”ג בעומר 2021 היה האסון האזרחי הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל. 45 גברים וילדים נמחצו למוות במעבר צר שהוביל למתחם הסמוך לקברו של רבי שמעון בר-יוחאי. האסון הוא טרגדיה נוראה שהכתה במשפחות רבות וקיבלה מעמד של יום אבל לאומי מיד לאחר האירוע. 

מהי בכלל הילולת הרשב”י? ההתכנסות הציבורית השנתית הכי גדולה בארץ. להרחבה ראו כאן.

לפני כעשור היה ניסיון של המדינה להלאים את הגופים שמנהלים את האירוע, המכונים ‘הקדשים’, אבל הם עתרו לבג”צ, ניצחו את המדינה, והשאירו אותה מחוץ לתחום.

בשנים שלפני האסון התריעו גורמים שונים כי המעבר הצר המוביל החוצה מן המתחם מועד לפורענות, ומהווה מוקד לצפיפות קשה ביותר. מפקד המחוז הצפוני, היחידי עד כה שהתפטר מתפקידו בעקבות האירוע, ניסה להתריע בזמן אמת, אבל נדחה. עורך העיתון החרדי ‘משפחה’ חזה את האירוע ואת מיקומו המדויק שלוש שנים קודם

סקרי עמדות מעמיקים נערכו כדי ללמוד על דעת הקהל החרדית ביחס לאסון, והם מעלים ממצאים מפתיעים ומרשימים. מן המדגם המייצג עולה שבחברה החרדית קיימת הבנה ברורה כי היה מחדל ארגוני, בטיחותי ופוליטי, ויש להסיק מסקנות על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד. מרבית הציבור החרדי סבור שאסון המירון היה ניתן למניעה ואינו גזירה משמים, ותמך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית – בניגוד להנהגה החרדית, שביקשה למנוע את הקמתה.

דו”ח פנימי של המשטרה הראה שורה של ליקויים, כולל החלטות ברורות של השר אריה דרעי שלא לנקוט בצעדים שהיו יכולים למנוע את האסון.

שאלות לדיון:

 1. מה הייתה התגובה לאסון המירון במסגרת החינוכית שלכם?
 2. למה לדעתכם שלוש שנים אחרי האירוע עדיין לא נמצאו אחראים לאסון? 
 3. עד כמה זה קשור לשותפות החלקית של המדינה באחריות על האירוע?
 4. איך ניתן להרחיב את הסולידריות כלפי הציבור החרדי, ולמנוע מקרים דומים?

הביקורת מבית: מאבקם של חרדים באוטונומיה המגזרית

במסגרות ממלכתיות ובציבור החילוני קיים ריחוק ניכר מהחברה החרדית. כמחנכים ומחנכות לדמוקרטיה, תפקידנו לגרום לחניכים לאמץ חשיבה פוליטית על החברה בישראל, שחורגת מהגדרות של זהות וסמלים חיצוניים.

המפגש עם האופוזיציה הקיימת בחברה החרדית, ומתנגדת למגמות שמקדמת ההנהגה השמרנית והמגזרית, יכול לסייע בגיבוש תפיסה פוליטית מורכבת של החרדים בישראל. ביקורת של חרדים על ההנהגה החרדית מחדדת את החשיבות של המגמה המודרנית והליברלית בתוך הציבור החרדי – מגמה שזקוקה לשותפים בעלי תפיסה דמוקרטית מכל קצוות הקשת הפוליטית.

לפניכם כמה דוגמאות שממחישות על קצה המזלג את המאבק הפנים-חרדי במגזריות ובהסתגרות:

לא נבחרות לא בוחרות

תנועה פמיניסטית-חרדית שקמה על מנת לקדם את הייצוג הפוליטי של נשים חרדיות, שאינן נבחרות במסגרת שתי הרשימות החרדיות הגדולות, ש”ס ויהדות התורה.

לדיון:

 • מדוע המאבק לבחירתן של נשים הוא חשוב?
 • מי השותפים של המאבק הזה בציבור החילוני והמסורתי?

המאבק לחינוך ממלכתי חרדי

החינוך הממלכתי-חרדי מהווה כיום אחוזים בודדים מן החינוך החרדי בכללו, אבל הפוטנציאל שלו להשפיע על החברה החרדית הוא עצום:

לדיון:

 • איך ניתן לקדם את החינוך הממלכתי-חרדי?
 • מדוע המאבק להרחבתו מצריך שותפות רחבה?

רבנים למען גיוס חרדים

לדיון:

 • למה הקול של אותם רבנים לא מוכר לכם?
 • מה יכול לחזק את המשימה שלהם?

העשרה: המאבק לשילוב חרדים באקדמיה ובשוק העבודה

הישארו בקשר





  Skip to content