המאבק להרחבת הדמוקרטיה

מערכי יסוד: אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

מסר מרכזי: הדמוקרטיה נמצאת במאבק מתמיד על הרחבת גבולותיה וההכלה שלה.

הסיפור המארגן:

תהליך הרחבת הדמוקרטיה הוא למעשה תולדות המאבקים עליה. המערך ייפתח בהצגת דוגמאות להרחבת הדמוקרטיה. בחלק המרכזי תעסוק המשבצת במאבקים להרחבת זכויות האזרח וההשתתפות הפוליטית, במטרה להמחיש את תהליך ההכלה הגובר של הדמוקרטיות המערביות בין 1990-1945.

מהלך המערך

פתיחה:

מתודת ציר זמן. משרטטים על הלוח ציר זמן בין השנים 1945-2023, ומבקשים מהחניכים לזרוק שמות של אירועים ותנועות שינוי ומחאה שהתקיימו במחצית השנייה של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. האירועים והתנועות יירשמו על הלוח, לצד השנים שבהן קרו – אפשר להיעזר בגוגל. במידה והקבוצה צריכה סיוע עם דוגמאות של אירועים ותנועות לשינוי, ניתן להשתמש בעזר הנלווה, ולמקם על ציר זמן.

לב המשבצת:

נאומו של ההיסטוריון הווארד זין, ‘כנגד הייאוש’, מהווה בסיס טוב לדיון על הרחבת הדמוקרטיה.

סיכום:

צפייה בנאומו של מרטין לותר קינג, יש לי חלום.

שאלה מאתגרת:

מהו המאבק להרחבת הדמוקרטיה שאתם רוצים להיות חלק ממנו?

המלצות להרחבה:

סרטים: סופרג’יסטיות, גאווה (Pride), גנדי

ניתן בנוסף לעסוק בשורה של דמויות שהביוגרפיה שלהן מגלמת מאבק להרחבת הדמוקרטיה: מרטין לותר קינג, דמות פמיניסטית (כמו מרי וולסטונקראפט), דמות להט”בית, בעלי מוגבלויות, הפנתרים השחורים ועוד ועוד. 

לעמוד מקבץ מערכי היסוד בנושא דמוקרטיה ליברלית:

אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

מקבץ מערכי יסוד לביסוס הבנה עמוקה של סוגיות היסוד הדמוקרטיות-ליברליות, והקניית כלי ניתוח שיאפשרו לבני נוער לבקר את השיח הפוליטי האקטואלי.

הישארו בקשר

    Skip to content